شرکت کوبل دارو با داشتن جایگاه برتر در بازار محصولات دارویی ایران، گامهای بلندی در جهت اجراء و تعهد به یک سیستم مدیریت کیفیت برداشته و سعی در ارتقاء کیفیت محصولات، توسعه فعالیت ها و خدمات در جهت حفظ ارزشهای سازمانی خود شامل برتری، نوآوری و صداقت دارد. در همین راستا شرکت، الگوی استاندارد ISO 9001:2015را به عنوان راهنما انتخاب کرده است و خود را متعهد به فعالیت در چار چوب زیر که در دسترس تمام ذینفعان سازمان است ، می نماید:

 1. تلاش مداوم و همگانی جهت دستیابی به بهبود مستمر در حوزه ثبت، واردات، مدیریت تولید، بازاریابی و مدیریت پخش انواع داروها و محصولات آرایشی و بهداشتی.
 2. تلاش در جهت رسیدن و حفظ جایگاه اول شرکت در بازار با استفاده از استراتژی های تعریف شده سازمان.
 3. توسعه بازار و افزایش فروش محصولات.
 4. انتقال تکنولوژی روزآمد تولید دارو از شرکتهای بین المللی معتبر به داخل کشور.
 5. تلاش در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات با در نظر گرفتن قیمت مناسب و اقتصادی.
 6. توسعه مشارکت‌ها به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین و عرضه محصولات.
 7. ارتباط متعهدانه و دائم با مشتریان جهت برآورده کردن نیازها، خواسته ها و تامین ارزش ها و رضایت مشتریان.
 8. حفظ ارتباط موثر با مراکز درمانی و بیماران و پایش مستمر عوارض داروئی و سایر مشکلات مربوط به داروها.
 9. رعایت قوانین، مقررات، استانداردهای ملی، بین المللی و الزامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نهادهای مرتبط.
 10. شناسایی ریسکهای فرآیندی سازمان و مدیریت برآن جهت حصول به نتایج مرتبط اهداف سازمان.
 11. توانمند سازی، توسعه و ارتقاء بهره وری منابع انسانی با استفاده از رویکرد مدیریت دانش.

مدیر عامل شرکت کوبل دارو شخصاً رهبری و تعهد خود را نسبت به نظارت بر حسن اجراء نظام مدیریت کیفیت و ارائه گزارشات در خصوص تحقق اهداف فوق به عهده می گیرد.

از آنجا که طراحی، پیاده سازی و استقرار فعالیت های فوق که منجر به بهبود مستمر، افزایش کارائی و اثر بخشی سازمان می شود بدون همکاری، همدلی و مشارکت کلیه کارکنان میسر نمی باشد از تمامی همکاران انتظار می رود تا ضمن آگاهی و درک مندرجات خط مشی تلاش لازم را در جهت تحقق موارد ذکر شده مبذول دارند.

مدیر عامل - شکراله معماریان