جشن فارغ التحصیلان دانشجویان داروسازی دانشگاه آزاد تهران (واحد علوم دارویی)