بیماری ها و درمان

بیماری نقطه مقابل سلامتی است. بیماری ها براساس درگیری هر یک از اجزای بدن انسان تقسیم بندی می شوند که شامل:

 1. بیماری های قلب و عروقی
 2. بیماری های تنفسی
 3. بیماری های اعصاب
 4. بیماری های روان
 5. بیماری های گوارشی، کبد و کیسه صفرا
 6. بیماری های کلیه و مجاری ادراری - تناسلی
 7. بیماری های زنان و زایمان
 8. بیماری های غدد و متابولیسم
 9. بیماری های عفونی
 10. بیماری های خون
 11. بدخیمی ها
 12. بیماری های استخوان و ماهیچه ها
 13. بیماری های آلرژیک و ایمونولوژی بالینی
 14. بیماری های روماتیسمی و مفصلی
 15. بیماری های نقص سیستم ایمنی
 16. بیماری های چشم
 17. بیماری های گوش، حلق و بینی
 18. بیماری های پوستی
 19. بیماری های ژنتیکی
 20. بیماری های تغذیه ای